In ontwikkeling

Ik voer opdrachten uit voor derden en initieert daarnaast zelf projecten en concepten. Van de eersten leer ik veel van de laatsten heb ik veel voldoening.
Voor dit moment zijn relevant:

Nederland projectenland?! De projectenbrigade

Er wordt in ons land erg veel in projecten gewerkt terwijl met de resultaten vaak bitter weinig wordt gedaan. Als er al resultaten zijn. En dat is jammer.   Het kan zijn dat de kaders gewoonweg niet helder zijn, afspraken ontbreken of dat het in de uitvoering alsnog spaak loopt. Er zijn legio redenen.    Dat is niet alleen jammer vanwege de verrichtte inspanningen en investeringen, maar ook bijvoorbeeld vanwege de motivatie van medewerkers, uitstraling…
/

Vrede van Utrecht

Een vriendin van mij uit Uruguay wist mij meer te vertellen over de vrede van Utrecht dan ondergetekende bewoner van Utrecht. Met mensen als zij moeten we natuurlijk in 2013 de vrede van Utrecht vieren. De grenzen van Uruguay en vele andere landen zijn toen vastgelegd en hebben nog steeds gevolgen in het leven van nu duizenden kilometers hier vandaan.
/

Integraal model gezondheidsbeleid

'Gezondheidsbeleid' en 'integraal' als termen opnemen in 1 zin, dat is vragen om moeilijkheden. Het model dat ik hier aan het ontwikkelen ben moet er voor zorgen los te komen van de spraakverwarring en partijen en gemeenten handvatten bieden om nieuwe perspectieven, werkvormen en samenwerking te zien. Gezondheid wordt door burgers als een groot goed gezien. Gezondheidszorg dus ook. Toch hebben gemeenten en instellingen vaak moeite met het invullen van beleid…
/

Masterclass

Mijn passie is het ontwikkelen van (kortdurende, doelgerichte) scholingstrajecten. Een voorbeeld daarvan is de masterclass. Medewerkers vullen steeds meer in interactie met partijen in de omgeving het werk gezamenlijk in. Het is hierbij zoeken naar de rol die ieder hierin kan oppakken. De masterclass brengt de verschillende perspectieven bij elkaar, onderling begrip en biedt handelingsperspectieven voor de deelnemers. Samenhang in samenwerking Samenwerking…
/

Interesse in een van deze zaken? Suggesties? mail naar: info (at) futurelandscapes.nl

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone