Ik ‘google’, dus ik weet…

Kennis die buiten je zelf is opgeslagen is minder rijk dan de kennis die binnen je geest bestaat, aldus Joshua Foer in de Volkskrant van dit weekend. Ik werd er enthousiast van. Kennis leidt tot een rijkere ervaring en beleving. Dan heeft hij het dus niet over kennis die via Google is opgeslagen, maar in de ‘menselijke geest’. Kijk maar naar fans tijdens een honkbalwedstrijd zegt hij. De echte fans, met kennis van alle regels, beleven het spel veel intensiever dan de leek, die het spel ziet als een aaneenschakeling van betekenisloze gebeurtenissen.

‘Feitjes stampen’ heeft een slechte naam gekregen in het onderwijs. Maar zonder basiskennis is intellectuele ontwikkeling onmogelijk. Dankzij het geheugen, een spinnenweb waar nieuwe informatie aan blijft kleven, zijn we in staat een samenhangend wereldbeeld te construeren. Het spel en de spelregels. Google kan het geheugen niet vervangen: zonder een actief gebruik van het spinnenweb van ons geheugen zien we slechts losse feiten zonder betekenis.

Want, feiten leiden niet vanzelfsprekend tot inzicht, aldus Foer, maar inzicht zonder feiten is onmogelijk… ‘Ik google, dus ik weet…’ lijkt tegenwoordig het adagium. De interviewer schrijft het niet zo op, maar Foer heeft het over feiten die ge%u012Bnternaliseerd zijn, betekenis hebben gekregen. Die we om een of andere reden in ons geheugen hebben opgenomen.

Google verandert onze relatie tot kennis. En sneller dan we denken. We devalueren ons geheugen, omdat alles toch in de computer zit. En we beginnen daarmee al in het onderwijs. Dankzij onze herinnering kunnen we samenhang en betekenis aan onze wereld geven. Informatie wordt pas kennis zodra het een ervaring wordt of aan een ervaring wordt gekoppeld. De spelregels weten is nog wat anders dan op het veld zien tot wat voor mogelijkheden dat leidt! En daar is nu net je geheugen voor nodig. Want de ervaring verbleekt als je de bal door de lucht ziet gaan en google nodig hebt om te weten waarom iedereen juicht als deze met gestrekt lichaam nog net uit de lucht wordt geplukt… Foer’s inzichten zijn niet alleen een verrijking voor het onderwijs, maar ook voor de werkvloer. Waar vooral google wordt gekopieerd als methode om ‘best practices’ aan de man te brengen en medewerkers daarmee vooral gestimuleerd worden oplossingen buiten henzelf te zoeken…

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>