De pillen van de wetenschap…

De wetenschap wordt te hoog geacht. Of, laat ik het beter opschrijven, te snel boven elke twijfel verheven. Om te beginnen met de persoon, de wetenschapper. Alsof die geen preferenties heeft. En dan het resultaat en methode. We willen wetenschappelijk bewijs. Of een wetenschappelijke onderbouwing. En dan?! Dan zijn we in het bezit van de waarheid… En zo wordt de wetenschap voertuig van iedereen die er wat mee wil…

Marcus Huibers schrijft in de Volkskrant van 3 september 2011, ‘Hoe kan het dat miljoenen mensen pillen voorgeschreven krijgen die voor een groot deel van hen aantoonbaar niet werken?’ Vervolgens komen spannende onderwerpen aan bod zoals ‘ghostwriting’, ‘publicatiebias’, belangenverstrengeling. En, misschien nog wel erger, ‘Medicatie weerhoudt mensen ervan om andere oplossingen te zoeken.’ (voldoende nachtrust nemen, vrienden opzoeken, sporten etc.). Een veel gezondere strategie, meer eigen regie, dan de regie die de farmaceutische industrie nu heeft.

Recenter, 24 oktober, citeert de NOS een uitgebreid onderzoek uit het Geneesmiddelenbulletin (dat klinkt toch heel serieus, niet?!). De griepprik heeft voor het grootste deel van de doelgroep geen effect! Het RIVM, bij monde van Roel Coutinho, draait de bewijslast om en meteen om de hete brij: het is een methodologische discussie, we zijn het oneens. Hier spreekt een politicus die zijn programma veiligstelt.  Ook in het artikel wordt gesproken van belangenverstrengeling. En de grote motor achter de besteding van 56 miljoen aan het vaccinatieprogramma lijkt eerder de gecreëerde angst bij ouderen, die vervolgens hun gesuggereerde heil bij een instituut zoeken.

Nou ben ik waarschijnlijk de laatste om te stellen dat als iets niet kan worden aangetoond door de wetenschap dat er dan sprake is van het tegendeel. Voor je het weet ben je dan zo’n boze mevrouw of meneer van de vereniging tegen kwakzalvers. Nee, ook ik grijp alle bronnen aan om mijn gelijk te halen. En dan citeer ik graag een hoogleraar of een wetenschappelijk bulletin om de positie van de wetenschap ter discussie te stellen… Wetenschappelijk resultaat roept meestal meer vragen op dan het beantwoordt. Dat wordt vaak vergeten, of juist aangegrepen om een discussie een bepaalde kant op te laten gaan.

En ondertussen wordt er steeds vaker naar de wetenschap als oplossing voor onze onzekerheden gegrepen. Alle handelingen, die we nog wel of niet doen moeten bij voorkeur evidence based zijn. Whatever that may be… Ik vind deze wens regelmatig getuigen van een brevet van onvermogen om voor jezelf of met elkaar af te spreken wat nodig lijkt. Bijvoorbeeld een pilletje, een wetenschappelijk oordeel, of juist eigen regie…

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>