Entries by thisafternoon

Doemscenario’s en voortplantingsautonomie…

Dit jaar zullen er 7 miljard bewoners op de aarde zijn. Vele malen hoger dan doemdenkers in het verleden voorspelden. De laatste jaren worden de voorspellingen weer naar beneden bijgesteld. Dirk Vlasblom stond er in het NRC op 12 maart onder de titel ‘Groeidemonen’ bij stil. Ontstaat er ‘voortplantingsautonomie’ (ik heb de term niet verzonnen) […]

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Zelf de gezondheidskloof overbruggen?!

De zorg wordt steeds complexer. En dat komt, in belangrijke mate, door welvaartsziekten. Groeiende welvaart is een collectief fenomeen, ziekte individueel. Wie zit er hierbij dus aan het stuur?! De burger die gestimuleerd wordt om gezonde keuzes te maken, of het collectief, de overheid, die voorzieningen inricht en al dan niet grenzen stelt?! De gezondheidskloof […]

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Goede voornemens

Marcel Hulspas verkondigde het eind vorig jaar stellig in De Pers: dat er een relatie is tussen een superslank schoonheidsideaal en anorexia is allang achterhaald. Het lijkt er echter meer op dat hij dit graag zo zou willen. De Volkskrant meldt op 4 november 2010 dat het aantal meisjes met anorexia de afgelopen 25 jaar […]

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Vrede van Utrecht

Een vriendin van mij uit Uruguay wist mij meer te vertellen over de vrede van Utrecht dan ondergetekende bewoner van Utrecht. Met mensen als zij moeten we natuurlijk in 2013 de vrede van Utrecht vieren. De grenzen van Uruguay en vele andere landen zijn toen vastgelegd en hebben nog steeds gevolgen in het leven van […]

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Integraal model gezondheidsbeleid

‘Gezondheidsbeleid’ en ‘integraal’ als termen opnemen in 1 zin, dat is vragen om moeilijkheden. Het model dat ik hier aan het ontwikkelen ben moet er voor zorgen los te komen van de spraakverwarring en partijen en gemeenten handvatten bieden om nieuwe perspectieven, werkvormen en samenwerking te zien. Gezondheid wordt door burgers als een groot goed […]

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Masterclass

Mijn passie is het ontwikkelen van (kortdurende, doelgerichte) scholingstrajecten. Een voorbeeld daarvan is de masterclass. Medewerkers vullen steeds meer in interactie met partijen in de omgeving het werk gezamenlijk in. Het is hierbij zoeken naar de rol die ieder hierin kan oppakken. De masterclass brengt de verschillende perspectieven bij elkaar, onderling begrip en biedt handelingsperspectieven […]

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone