Werk en Opdrachten

Future Landscapes voert opdrachten uit voor derden en initieert zelf projecten en concepten. 
Future Landscapes is Arjan Biemans. In Nederland heb ik het netwerk De Projectenbrigade opgericht. Internationaal ben ik, samen met Erna Bosschart, mede-oprichter van het netwerk Social Innovation Acceleration in Cities, met partners in 8 landen.

Ik organiseer trainingen, coach, begeleid projecten en werk aan beleid en toekomstvisies. In het publieke domein, met name waar overheid, organisaties en burgers elkaar ontmoeten. Ik voel me thuis in het domein van ruimtelijke ordening, (sociale) innovatie, (publieke) gezondheidszorg en bijvoorbeeld het onderwijs.  Maar ook creatieve trajecten in anderen domeinen vallen binnen mijn blikveld.

‘Klussen’ in het publieke domein.

Ik houd van concrete resultaten; dat iets ergens toe leidt. Werk in het publieke domein is gericht op maatschappelijk resultaat. Verschillende invalshoeken zullen erin tot hun recht moeten komen. Dit is in principe altijd een samenspel, met spanning tussen organisatiedoelstellingen en het maatschappelijk perspectief. Ik kom hierin op basis van verschillende elementen tot een nieuw geheel. In die zin ben ik een ‘bouwer’.

‘Bouwen’ is nodig in een domein waar velen vaak nog te snel grijpen naar standaard oplossingen. We moeten, ieder voor zich, weer werken aan ‘nieuwe praktijken’ en af en toe loskomen van ‘oude routines’. En sommige routines zijn heel nieuw, omdat ze zo goed in de ‘oude’ passen.

Het organiseren van samenwerking en het realiseren van resultaat via projecten is voor degenen die dit ‘trekken’ vaak lastig. Het geheel is vrijblijvend of juist al van te voren ingekaderd. Maatschappelijke resultaten blijven daardoor vaak uit, raken niet verankerd, of als er resultaten zijn, blijken die niet meer zoveel te maken hebben met het maatschappelijke waarde waar ze voor bedoeld waren. Dan is in het werk met elkaar het handelen meer bepaald door de met elkaar bedachte ‘rationaliteit’ van de organisatie(-s), of het geheel van opvattingen hoe je dingen doet. Je kent het misschien wel: plan, do, check, act! In vele plannen struikel je er over. De lineariteit in de gedachte doel – oplossing relatie kan dan goed in de weg zitten! De vraag is wat daar dan nodig is. Daarom werk ik aan vernieuwing in onze manieren van werken, dicht bij de mensen zelf, in actieve interactie met de context waar men werkt.

Toekomstperspectief.

Het herkennen van trends en ontwikkelingen en deze vertalen naar nieuwe inzichten en een toekomstperspectief maakt een groot enthousiasme in mij los. Het combineren deze perspectieven in een ruimtelijk vraagstuk zodat werkende combinaties ontstaan is nu mijn ambitie. Het zijn de drijvende factoren in mijn werk. De kunst is het vervolgens vertalen van dit perspectief naar concrete kansen die bij de vraag passen. Ik heb daarbij een open en luisterende houding.

Ik heb een onderzoekende houding en ben analytisch sterk, waardoor ik snel overzicht heb over een (beleids-)terrein, zie waar perspectieven liggen en conclusies trek. Hierin neem ik een onafhankelijke eigen positie in. 

Ik ben hierin regisseur. Het samenbrengen van verschillende invalshoeken vereist regie. Het verhaal, opgetekend uit die verschillende invalshoeken, moet immers ook tot een goed einde komen. Daarbij kan de regie aan mij uit handen worden gegeven. Ik zorg voor continuïteit en resultaten.

In mijn werk ben ik gericht op vernieuwing en een concreet handelingsperspectief. Ik vertaal ontwikkelingen naar een (maatschappelijk) perspectief, waarin verschillende relevante posities zoveel mogelijk samenkomen. Het is daarom relevant dat opdrachtgevers buiten de eigen organisatie kunnen denken.

Mijn hart ligt in het domein waar overheid en publiek elkaar raken, en we gezamenlijk (overheid, burgers en organisaties) tot oplossingen kunnen komen die in een maatschappelijk perspectief vallen. Dat maakt het werk leuk en relevant.

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone