Geloof, hoop en liefde

De onderbuik is ‘in’. Dat zal u ondertussen wel duidelijk zijn. De onderbuik is ons weer eens collectief in de maag gesplitst. En niet alleen door politici die onze ‘onderbuik’ menen te moeten verwoorden of die zijn verworden tot die collectieve onderbuik. Want, de behoefte de wereld te verklaren, en vooral dan de anderen, zonder zelf iets te hoeven veranderen, is groot. En dan helpt de onderbuik. Enorm. Ruben Mersch wordt in de bijlage van de…
/

An excuse for an Alibi?

I think you all have had the experience once: travelling in a train and suddenly the ‘most unexpected’ happens. The train ends up in a meadow, no indication what will happen. Suddenly people change from anonymous passengers to spontaneous people with a shared interest and creativity to work on solutions. Or, at least, they talk to each other! Suddenly we are not only passengers, but we seem to be humans again. But most of the time we stay in our ‘comfort…
/

Wij zijn niet zo complex...

Welke methoden gebruikt u in uw situatie om te veranderen? Wat is uw aangrijpingspunt? Zijn dat de aloude borgingsmethodieken?! Of doet u dat al heel anders?! Met trainingen wellicht. Nee, ‘on the job!’, zegt u snel, en modern. Of nog moderner, iedereen managet zelf zijn eigen leerproces! Het is telkens nieuwe ankers uitgooien en de oude, roestige, weer binnenhalen. Maar wat waarschijnlijk overeind blijft, hoe modern u ook bent, is het aangrijpingspunt…
/

Alleenheersers

De heren duldden geen tegenspraak. De corporatiedirecteuren van Vestia en Rochdale waren alleenheersers, schrijft de de Volkskrant op 16 juni 2014. Een mooi beeld is dat. Je ziet het zo voor je. Althans ik. Maar wat doen al die andere mensen, om die zogenaamde ‘alleenheerser’ heen dan? Oh ja, de toezichthouder, die heeft ook gefaald, lees ik. En de financieel manager natuurlijk. Die wist op een bepaald moment ook niet meer zo goed wat nu van hem of…
/

Stakeholders of Shareholders?!

We maken het sociale domein in onze samenleving, noodgedwongen, complex. De traditionele uitvoeringsorganisatie is langzaam aan het verdwijnen, zoniet, al verdwenen. De klassieke manier van organiseren is te duur geworden, te bevoogdend, en is te sterk naar de ‘kolommen’ georganiseerd. Tegelijkertijd stellen we onszelf steeds meer ambities die niet meer binnen muren van 1 organisatie gerealiseerd kunnen worden. Althans waarvan het hoogst onwaarschijnlijk…
/

Regeltjes volgen, fouten maken

Dat zou een mooi onderzoek waard zijn: instituten die de regeltjes volgen maken meer fouten. Ik heb het niet alleen over feitelijke fouten, de veiligheidschecklist invullen, terwijl de patiënt achter je van het bed rolt, maar ook over systeemfouten: niet nadenken over het (beoogde) effect van je handelen, maar vervallen in risico mijdend gedrag. Want regels volgen is risicoloos. Maar regels zijn niet zonder risico's. De bron hiervan is telkens dezelfde:…
/

Zonder organisaties?

Organisaties, je kan er niet om heen. Voor je het weet stap je er weer eentje binnen… Organisaties zijn wonderlijke fenomenen. Ze bieden ons de mogelijkheid te organiseren, gezamenlijke focus te krijgen, doelen te realiseren, met energie zaken op te pakken (alhoewel ik mij realiseer dat sommigen er een kunst van maken er binnen vooral bezig te zijn het ongenoegen te kanaliseren…). En, bovenal, ze zorgen voor vertrouwen: een kader voor de medewerkers…
/

Oude routines, nieuwe praktijken.

In onze maatschappij wordt samenwerken en organiseren gezien als een lineair proces dat je kunt plannen, evalueren en volledig kunt begrijpen. U kent het wel; plan, do, check, act! Met deze woorden heeft u natuurlijk nog maar weinig aansporing nodig om in beweging te komen... Het is een bekende klassieke benadering met veel beperkingen, terwijl we er nog steeds in lijken te geloven. Het is de onzin van opleidingen projectmanagement die tot in alle haarvaten…
/

Totale gekte

De gekte regeert. U had het natuurlijk zelf ook al in de gaten, maar afgelopen week werd ie wel erg zichtbaar.  Om te beginnen vier artikelen op een dag op VK online waardoor ik al helemaal niet meer van het idee afkom. Er is gekte die we makkelijk af kunnen doen, waar we schouderophalend overheen kunnen stappen. Zo herkent nagenoeg iedereen de gekte in Dion Graus (Dion Graus pleit voor 'perspolitie'). Het gros van de politici beweert echter regelmatig de…
/

De pillen van de wetenschap...

De wetenschap wordt te hoog geacht. Of, laat ik het beter opschrijven, te snel boven elke twijfel verheven. Om te beginnen met de persoon, de wetenschapper. Alsof die geen preferenties heeft. En dan het resultaat en methode. We willen wetenschappelijk bewijs. Of een wetenschappelijke onderbouwing. En dan?! Dan zijn we in het bezit van de waarheid... En zo wordt de wetenschap voertuig van iedereen die er wat mee wil... Marcus Huibers schrijft in de Volkskrant…
/

Ik 'google', dus ik weet...

Kennis die buiten je zelf is opgeslagen is minder rijk dan de kennis die binnen je geest bestaat, aldus Joshua Foer in de Volkskrant van dit weekend. Ik werd er enthousiast van. Kennis leidt tot een rijkere ervaring en beleving. Dan heeft hij het dus niet over kennis die via Google is opgeslagen, maar in de ‘menselijke geest’. Kijk maar naar fans tijdens een honkbalwedstrijd zegt hij. De echte fans, met kennis van alle regels, beleven het spel veel intensiever…
/

Grote nood

Zonder fysiek contact in de eerste maanden van het leven is er een grote kans dat baby’s overlijden. Dat zal tegenwoordig niet meer snel gebeuren, maar in het begin van de vorige eeuw kwam dit regelmatig voor in weeshuizen. Pfaundler en Spitz zijn onderzoekers die dit fenomeen destijds hebben geduid. Sindsdien is er veel veranderd. Ik fietste laatst weer door de polderrijke randen van de stad en zag menig boerderij en hoeve omgetoverd tot woonparadijs.…
/

Nederland projectenland?! De projectenbrigade

Er wordt in ons land erg veel in projecten gewerkt terwijl met de resultaten vaak bitter weinig wordt gedaan. Als er al resultaten zijn. En dat is jammer.   Het kan zijn dat de kaders gewoonweg niet helder zijn, afspraken ontbreken of dat het in de uitvoering alsnog spaak loopt. Er zijn legio redenen.    Dat is niet alleen jammer vanwege de verrichtte inspanningen en investeringen, maar ook bijvoorbeeld vanwege de motivatie van medewerkers, uitstraling…
/

Doemscenario's en voortplantingsautonomie...

Dit jaar zullen er 7 miljard bewoners op de aarde zijn. Vele malen hoger dan doemdenkers in het verleden voorspelden. De laatste jaren worden de voorspellingen weer naar beneden bijgesteld. Dirk Vlasblom stond er in het NRC op 12 maart onder de titel ‘Groeidemonen’ bij stil. Ontstaat er ‘voortplantingsautonomie’ (ik heb de term niet verzonnen) bij vrouwen, dan neemt de groei af. Waarschijnlijk bedoelt Vlasblom gewoon autonomie. Want dan begrijp ik hem…
/

Zelf de gezondheidskloof overbruggen?!

De zorg wordt steeds complexer. En dat komt, in belangrijke mate, door welvaartsziekten. Groeiende welvaart is een collectief fenomeen, ziekte individueel. Wie zit er hierbij dus aan het stuur?! De burger die gestimuleerd wordt om gezonde keuzes te maken, of het collectief, de overheid, die voorzieningen inricht en al dan niet grenzen stelt?! De gezondheidskloof is een collectief fenomeen, zegt huisarts Steven van de Vijver in de NRC van 8 januari 2011. Iemands…
/

Goede voornemens

Marcel Hulspas verkondigde het eind vorig jaar stellig in De Pers: dat er een relatie is tussen een superslank schoonheidsideaal en anorexia is allang achterhaald. Het lijkt er echter meer op dat hij dit graag zo zou willen. De Volkskrant meldt op 4 november 2010 dat het aantal meisjes met anorexia de afgelopen 25 jaar is verdubbeld en dat ze steeds jonger worden. De piek zit bij meisjes tussen de 15 en 19 jaar. Terwijl Hulspas meent zijn niet onderbouwde…
/

Vrede van Utrecht

Een vriendin van mij uit Uruguay wist mij meer te vertellen over de vrede van Utrecht dan ondergetekende bewoner van Utrecht. Met mensen als zij moeten we natuurlijk in 2013 de vrede van Utrecht vieren. De grenzen van Uruguay en vele andere landen zijn toen vastgelegd en hebben nog steeds gevolgen in het leven van nu duizenden kilometers hier vandaan.
/

Integraal model gezondheidsbeleid

'Gezondheidsbeleid' en 'integraal' als termen opnemen in 1 zin, dat is vragen om moeilijkheden. Het model dat ik hier aan het ontwikkelen ben moet er voor zorgen los te komen van de spraakverwarring en partijen en gemeenten handvatten bieden om nieuwe perspectieven, werkvormen en samenwerking te zien. Gezondheid wordt door burgers als een groot goed gezien. Gezondheidszorg dus ook. Toch hebben gemeenten en instellingen vaak moeite met het invullen van beleid…
/

Masterclass

Mijn passie is het ontwikkelen van (kortdurende, doelgerichte) scholingstrajecten. Een voorbeeld daarvan is de masterclass. Medewerkers vullen steeds meer in interactie met partijen in de omgeving het werk gezamenlijk in. Het is hierbij zoeken naar de rol die ieder hierin kan oppakken. De masterclass brengt de verschillende perspectieven bij elkaar, onderling begrip en biedt handelingsperspectieven voor de deelnemers. Samenhang in samenwerking Samenwerking…
/
ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone